Zastrzeżenie, Privacy & Disclaimer

Redakcja i ochrona danych

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 6 TDG i § 6 MDStV:

 

 

I. Informacje:

nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH
Walter-Freitag-Str. 31
D-42899 Remscheid

 

Fon: +49 (0) 2 191 - 38 50 55

faks: +49 (0) 21 91 - 38 50 88

 

eMail: info@nivtec.com
http://www.nivtec-flexibel.de

 

Nr rejestru handlowego
Amtsgericht Wuppertal HRB 12067

USt-ID Nr.: DE 812659099

Dyrektor naczelny: Maria G. Kruszewski

 

Informacje na stronie internetowej są stale sprawdzane i aktualizowane. Ani operator strony internetowej ani nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH nie odpowiada za treść, ani nie gwarantuje aktualności, prawidłowości i kompletności stron internetowych z odnośników.
 

Treść i struktura tej strony internetowej chronione są prawem autorskim. Rozpowszechnianie informacji, danych, a w szczególności kopiowanie tekstów, ich fragmentów lub ilustracji wymaga, o ile nie określono inaczej, uprzedniej zgody firmy nivtec flexibel.
 

© 2006 nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH, Remscheid

 

II. Ochrona danych

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie strony nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH. Cieszymy się, że zainteresowała Państwa nasza firma i oferowane przez nas produkty. Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i chcielibyśmy zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas wizyty na naszych stronach. Aby w pełni zaspokoić Państwa zapotrzebowanie na informacje i zapewnić szerokie spektrum danych na temat naszych produktów i usług, możemy ewentualnie zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie danych osobowych. Nie istnieje żaden obowiązek przekazania takich danych. Informacje są pozyskiwane, przechowywane, przetwarzane i/lub wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa w zakresie danych osobowych obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się siedziba jednostki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, i traktowane jako informacje ściśle poufne. Strony internetowe nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH mogą zawierać linki do stron internetowych innych producentów, w odniesieniu do których niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych nie jest wiążące.
nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa dla potrzeb ochrony pozyskanych od Państwa i zarządzanych przez nas danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, ich utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem nieupoważnionym osobom. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas Państwa wizyty na naszej strony, nasze serwery internetowe zazwyczaj odnotowują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP, stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzają, strony, które odwiedzają Państwo u nas, jak również datę i czas trwania wizyty. Dane osobowe zapisywane są wyłącznie wówczas, gdy podadzą je Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, zamówienia lub dla potrzeb ankiety.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz cel ich pozyskiwania
nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH wykorzystuje pozyskane od Państwa podczas wizyty na stronie internetowej dane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Takie wykorzystanie danych obejmuje ich zastosowanie dla potrzeb administracji technicznej stron internetowych, administracji klientów oraz dla celów marketingowych wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji poszczególnych celów. Dane osobowe pozyskiwane są również wówczas, gdy przekazują je Państwo dobrowolnie, na przykład w ramach ankiety lub w innym, określonym celu.

Dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach zamówienia produktów są wykorzystywane wyłącznie przez nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH i powiązane z nią podmioty i nie są ujawniane osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody. Ujawnianie danych osobowych organom i instytucjom państwowym może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów krajowych. Nasi pracownicy i agenci są zobowiązani do zachowania całkowitej poufności.

 

Ciasteczka:
nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH nie stosuje na swojej stronie ciasteczek.

 

Obowiązek informacyjny:
Na żądanie nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH bezzwłocznie powiadomi Państwa w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy przechowywane są u nas Państwa dane i ewentualnie jakiego rodzaju są to informacje. Jeśli pomimo naszych starań o zapewnienie dokładności i aktualności danych przechowane przez nas informacje są nieprawidłowe, na Państwa życzenie zostaną one skorygowane. Bezzwłocznie zastosujemy się również do Państwa ewentualnego polecenia usunięcia danych.

 

Akceptacja oświadczenia nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH w sprawie ochrony danych osobowych:
Korzystając z niniejszej strony internetowej akceptują Państwo zawarte w punkcie II oświadczenie w sprawie danych osobowych i wyrażają zgodę na opisane w nim warunki. W przypadku braku takiej akceptacji, prosimy o nieprzekazywanie nam jakichkolwiek danych osobowych.
W razie pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych w naszej firmie lub zastosowania Państwa danych bądź ewentualnego sprzeciwu wobec zastosowania pozyskanych od Państwa danych osobowych dla potrzeb badań rynkowych lub badań opinii publicznej, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@nivtec.com

III. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej Prawa autorskie Copyright 2005 nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść wraz z obrazami i grafikami jak również projekt niniejszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami ustawowymi o ochronie własności intelektualnej. Rozpowszechnianie lub modyfikacja treści niniejszych stron, w tym tzw. ramkowania, oraz podobne czynności są zabronione. Treść ta nie może być również kopiowana, rozpowszechniania, zmieniana lub przekazywana osobom trzecim do celów komercyjnych.

 

Odpowiedzialność:
Informacje udostępnione przez nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH na niniejszej stronie internetowej zostały przedstawione przy zachowaniu najwyższej staranności i są na bieżąco aktualizowane. Pomimo najwyższej jakości kontroli niemożliwe jest zagwarantowanie całkowitej poprawności. W związku z powyższym, nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu dokładności, kompletności i aktualności informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej. Powyższe odnosi się w szczególności do stron wskazywanych przez odsyłacze. Są to obce witryny internetowe, na których treść nie mamy wpływu. nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH wyłącza więc niniejszym wyraźnie wszelką odpowiedzialność za treści zawarte na takich stronach. nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH nie ponosi również odpowiedzialności za działania w zakresie danych osobowych podejmowane przez administratorów takich stron internetowych.
 
nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH ma prawo w każdej chwili dokonać zmian lub uzupełnień przedstawionych informacji i danych bez uprzedniego powiadomienia. Ewentualne zawarte na naszej stronie wypowiedzi o charakterze prognoz opierają się o opinie i przewidywania kierownictwa i w związku z tym obciążone są ryzykiem i pewną dozą niepewności. nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH nie jest zobowiązana do aktualizacji takich prognoz.
Odpowiedzialność za takie wypowiedzi zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona.

 

Znaki towarowe:
Jeśli nie określono inaczej, wszelkie znaki umieszczone na stronach internetowych nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH-Internetseiten podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie znaków towarowych. Powyższe dotyczy przede wszystkim logo firmy i oznaczeń.

 

Prawa licencyjne:
nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH przedstawia Państwu innowacyjną stronę internetową o wysokiej jakości informacyjnej, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Wskazujemy jednakże na fakt, że przedstawiona na stronie własności intelektualna, w tym patenty, znaki i prawa autorskie, podlegają prawnej ochronie. Poprzez niniejszą witrynę nie udziela się również licencji na wykorzystanie własności intelektualnej nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH. Jej powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie i przekazywanie oraz wszelkie inne wykorzystanie bez pisemnej zgody nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH jest zabronione.

 

Obowiązujące prawo i jurysdykcja:
Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega w całości przepisom prawa Republiki federalnej Niemiec, bez uwzględnienia przepisów międzynarodowego prawa prywatnego. Wchodząc na niniejszą stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę, w zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów prawa niemieckiego, na zastosowanie w odniesieniu do wszelkich sporów powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku niniejszą stroną internetową jurysdykcji sądu w Hamburgu. Wszelkie kontakty z innymi witrynami internetowymi w ramach przekierowania poprzez odsyłacze podlegają wyłącznie prawu określonemu w warunkach zawartych na takich stronach internetowych. Niezależnie od powyższego nivtec-flexibel Bühnensysteme GmbH w żadnym przypadku nie podlega żadnej innej jurysdykcji ani postępowaniom poza Niemcami..

 

 

Webtracking: Google Analytics
Für das Webtracking setzen wir Google Analytics ein. Für diese und weitere statistische Zwecke setzen wir Cookies ein, speichern Logfiles sowie Ihre IP-Adresse. Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google”) Google Analytics verwendet sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

 

 

 

Koncepcja i realizacja:
HGBW - Agentur für Kommunikationsdienste
Inh. H.G. Benning-Warnat
Konrad-Zuse-Straße 4
D-46397 Bocholt
Tel. 0 28 71 / 23 79 59 0
Mail: info@hgbw.net

Internet: http://www.hgbw.net